• Příprava projektů
  • Finanční řízení projektů
  • Projektový management, práce hlavního inženýra projektu
  • Technický dozor investora
  • Změny a aktualizace územně-analytické dokumentace
  • FIDIC inženýr
  • Koordinátor BOZP
  • PR projektů
  • Vyhodnocení projektů